Yhdessä suunnitellut puutalot

Toimimme yhdessä arkkitehteina ja rakennamme parhaan lopputuloksen tarpeisiinne.

Aloitetaanko yhdessä nollapisteestä?

Yhdessä suunniteltu tarkoittaa, että aloitamme projektin aivan alusta. Käymme yhdessä läpi omat tarpeenne, halunne ja toiveenne. Tällä tavalla toteutettuna asiakkaan ei tarvitse olla rakentamisen ammattilainen, vaan me toimimme asiakkaan kanssa koko projektin ajan. Suunnittelemme ja toteutamme projektin yhdessä. Yhdessä suunniteltu on ensirakentajalle hyvä vaihtoehto ensimmäisen projektin toteuttamiseen.
Jos yhdessä suunnittelu on teidän valintanne, niin klikkaa alhaalla olevaa yhteyslomaketta.

Havainnollistavaa suunnittelua.

Meillä Hietakulmassa on käytössä markkinoiden parhaat ohjelmistot asiakkaitamme ja tuotantoamme varten. Tällä tavalla saamme havainnollistettua asiakkaillemme tuotteet ja palvelut, joita tarjoamme. Uusimpana tuotteenamme on 3D-PDF-tiedosto, jonka asiakas saa omaan käyttöönsä suunnittelun alkuvaiheessa. Tiedoston pystyy avaamaan omalla tietokoneella, ja asiakas pääsee tarkastelemaan mahdollisia muutoksia. Teemme myös energiatoditukset ja kustannusarviot kohteisiin.

Miksi rakentaisin puuelementeistä?

Rakentaminen puuelementeistä on nykyaikainen ja erittäin toimiva tapa. Rakentaessa saat kustannustehokkaasti laadukkaita ja mittatarkkoja rakennustuotteita omaan tarpeeseen. Puuelementtitoimitus ei ole pelkästään puuta, eristeitä ja kipsiä vaan insinööriemme suunnittelema kokonaisuus. Suunnittelijamme pitävät huolen rakentajan puolesta rakenteiden toimivuudesta niin rakennusfyysisesti kuin kantavien rakenteiden mitoitustenkin puolesta. Puuelementtitoimitukseemme kuuluu kantavien rakenteiden lujuuslaskelmat ksttoristikoiden ja elementtien osalta.

Mitä puuelementeistä voidaan toteuttaa?

Puuelementeistä voidaan toteuttaa melkein mitä tahansa rakennusprojekteja. Usein ajatellaan että puuelementit ovat vain taloja talleja varten mutta todellisuudessa puuelementeistä voidaan rakentaa mitä tahansa mihin tarvitaan seiniä, kattoja tai lattioita. Me Hietakulmassa olemme rakentaneet yksityisille, yhteisöille ammattirakentajille ja kunnille mitä monimuotoisempia kokonaisuuksia. Puuelementit sopivat unelmamökin lattiaksi, terassin katoiksi tai hevostallin ulkoseiniksi huolellisella suunnittelulla täydellisesti. Elementtiin voidaan asentaa tehtaallamme esimerkiksi ikkunat vesipelteineen ja vuorilautoineen sekä ulkoverhouspanelointi viimeistelymaalauksia myöten. Puuelementtitoimituksissa ammattirakentajille toimitussisältö on aina räätälöitävissä kohteesta riippuen.

Millaisen rungon ja eristeen voin valita?

Tiesitkö, että talojen ulkoseinien ei aina tarvitse olla 250 mm paksuja ja muovitettuja? Me voimme suunnitella omakotitalon ulkoseinän kaikki määräykset täyttäväksi ja kuunnellen asiakkaan toiveita. Hietakulmalla erilaisia runkovahvuuksia ja eristetyyppejä on useita. Runkopuuna käytämme aina CE-merkittyä ja lujuuslajiteltua kuusta. Runkopuiden koko vaihtelee rakennesuunnitelman tai asiakkaan tarpeen mukaan. Yleisin käytössämme oleva eristetyyppi on Paroc eXtra tai eXtra PLUS palamaton kivivilla. Elementeissämme voidaan käyttää myös muita eristeratkaisuja esimerkiksi rungon väliin asennettava levyvilla, ulkopintaan asennettava tuulensuojavilla tai höyrynsulkuratkaisuna käytettävä SPU:n polyuretaanilevy.

Puuverhous asennettuna.

Hietakulman ulkoverhoukseen kuuluu automaattisesti ikkunoiden pieli- ja vuorilautojen sekä vesipellin asentaminen. Puuverhousvaihtoehtoja on yleisimmän vaakapaneelin lisäksi myös pystypaneeli, pysty-vaaka-pystypanelointi tai lomalaudoitus. Paneelimme ovat asiakkaan haluamaan sävyyn pohjamaalattuja ja homeenestokäsiteltyjä. Paneeleja saa neljätuumaisesta (23×95) aina kahdeksantuumaiseen (28×195) saakka. Puu- ja rappausverhouksen lisäksi on myös tiiliverhous. Tiiliverhouksessa ulkoseinäelementissä on pelkästään tuulensuojakipsilevy asennettuna.

Puuverhous valmiiksi maalattuna.

Valmiiksi maalattu ulkoverhous on tällä hetkellä erittäin suosittu pakettimme. Pystymme toimittamaan puuelementtimme tehtaalla valmiiksi maalattuna. Paneelit, otsalaudat, räystäslaudat ja ikkunoiden verhouslaudat maalataan säältä suojassa ja kelistä riippumatta. Paneelit tilataan homeenestokäsiteltynä ja pohja- sekä pintamaalattuna, ja maalaamme ne vielä perinteisesti sutilla lopulliseen pintamaaliin. Ehdoton paketti Suomen sateiseen säähän ja kylmään talveen. Puuosat maalataan asiakkaan haluamaan sävyyn, jolloin työmaatyötä jää vähemmän hoidettavaksi ja kohteen valmistuminen nopeutuu. Puuosien maalaaminen myös suojaa tuotteita.

Puuverhouksen ylitys rakennuksen sivulla.

Pystymme nopeuttamaan etenkin rivitalojen ja muiden pitkien rakennusten työmaan viimeistelytöitä huomattavasti ulkoverhouksen ylityksellä. Ulkoverhous asennetaan puuelementtiin valmiiksi tehtaalla ja nostamme ylityksen kattoristikon yläpaarteen alapintaan saakka. Tällä tavalla vähennetään telinetöitä ja päästään nopeammin sisätöihin. Ylityksessä on valmiina tuulensuoja, koolaus ja ulkoverhous.

Huoneistojen väliset seinäelementit pari- ja rivitaloihin.

Paritalo- ja rivitaloasuntoihin toimitetaan myös puurakenteiset huoneistojen väliset seinäelementit. Huoneistojen välisissä seinäelementeissä puuelementti on rakennettu kahdesta toisistaan erillään olevista rungoista (2x42x98+eristeet) joiden avulla ääneneristysvaatimukset toteutuvat. Elementtiin asennetaan myös molemmin puolin kaksi kipsilevyä jolloin saavutetaan useimmiten vaadittavat palomääräykset. Elementtiin on mahdollista asentaa myös sähköasennuksia jolloin rasian alle asennetaan lisäkipsilevytyksiä määräysten täyttämiseksi.

Sähkörasioiden ja -putkien asentaminen valmiiksi elementteihin.

Asennamme asiakkaan toimittamista sähköpiirustuksista sähkörasiat ja putkitukset valmiiksi puuelementteihimme. Asiakkaan tulee toimittaa Hietakulmalle sähkökuvat noin neljä viikkoa ennen puuelementtien valmistamista. Sähkörasioita ja putkituksia voidaan asentaa puuelementteihin sisä- ja ulkopuolelle. Sähköjen asentaminen valmiiksi elementtiin kannattaa huomioida myös omassa sähköurakassa.

Palokatko- ja päätyristikot palo-osastointiin.

Rakennukseen tarvitaan palokatkoja esimerkiksi rakennuksen koon tai sijoittelun takia. Rakennusten palomääräykset pohjautuvat rakennusmääräyskokoelman osaan E1. Välikaton palo-osastointiin käytetään kattoristikoista tai erillisestä rungosta rakennettuja palokatkoja. Rakennuksen päätyyn voidaan valmistaa palonsuojakipsilevyllä verhoiltu päätyristikko. Voimme yhdessä määritellä omalla alueellasi toimivan palokatkotyypin ja rakenteen. Palokatkoristikoita toimitetaan normaalilla kipsilevyllä verhoiltuna sekä palonsuojakipsilevyllä verhoiltuna. Palokatkot suunnitellaan aina kohdekohtaisesti. Hietakulman umpinaiset ulkoseinäelementit ovat EI-30 vaatimuksen mukaisia joten rakennuksen päädyn EI-30 palonsuojaus onnistuu helposti päädyn palokatkoristikolla ja Hietakulman puuelementillä.

Räystäs- ja päätyelementit nopeuttavat vesikaton asentamista.

Räystäselementit asennetaan suoraan rakennuksen päätyyn asennettuun ristikkoon tai päätykolmioelementtiin. Räystäselementteihin asennetaan alapuoliset- tai yläpuoliset räystäslaudat sekä otsalaudat jo tehtaalla. Räystäselementit nopeuttavat katon asennusta, koska rakennuksen päätyyn tulevat puuosat ovat jo valmiiksi asennettuina. Rakennuksen pääty on usein rakennuksen korkein osa. Asentamalla räystäselementit jo maassa ennen päädyn asentamista säästätte työmaan telinetöissä ja hitaissa viimeistelytöissä kallisarvoista aikaa.

Kivitalo vai puutalo?

Vaikka talo näyttää kivitalolta se voi silti olla puutalo. Hietakulman puutaloon ulkoverhoukseksi voi valita rapatun pinnoitteen. Seinäelementin verhouksena käytetään Aquapanel-sementtikivilevyä ja ohutrappausta. Pystymme asentamaan levytyksen hyvin pitkälle valmiiksi sisätiloissa tehtaassamme. Rapattu pinta on moderni ja tyylikäs vaihtoehto perinteisemmälle puuverhoukselle. Saatat jopa yllättyä!

Mitä tarkoittaa asuinrakennuksen optimointi?

Asuinrakennuksen optimointi on tärkeää etenkin ammattirakentajalle. Optimoinnin tärkein pointti on saada mahdollisimman paljon myytäviä asuinneliöitä rakennusoikeuden puitteissa. Pystymme ernergialaskentaa ja Hietakulman puuelementtejä hyödyntäen usein kasvattamaan rakentajan myytävien neliöiden määrää ja samalla tuottamaan asiakaalle parhaassa tapauksessa tuhansien eurojen lisätulot. Optimointi kannattaa aina.

Energiatodistus ja -selvitys uudisrakentajalle.

Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten ominaisuuksia ja energiatehokkuutta. Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Todistuksessa huomioidaan ikkunoiden, eristyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon vaikutus E-lukuun. Energiatodistuksessa vertailun kohteena ovat pelkästään rakenteet ja ominaisuudet. Asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta todistuksen energialuokkaan. Energiatehokkuusluokan avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. Laskennassa suositaan uusiutuvia energiamuotoja. Uudisrakennuksen energiatodistus kuuluu olennaisena osana rakennuslupahakemukseen liitettävään energiaselvitykseen. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Todistuksen antaa pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Ota yhteyttä.